Home

Welkom

Welkom op de website van Jaan. Mijn naam is Femke Abma. Sinds 2012 ben ik gediplomeerd supervisor en coach. Ik focus mij op geweldloos communiceren (GLC) en groepsdynamica.

Jaan is het Friese woord voor geven. Geven vind ik belangrijk in het leven. Mensen worden doorgaans gelukkig van iemand iets geven wat betekenisvol is voor de ander. Bijvoorbeeld aandacht geven zonder oordeel.

Het leven betekent dat je in verbinding staat met wat je nodig hebt.

Femke Abma